Phal.Yellow Queen (MC)
(Liu Tuen Shen~amboinensis)


PHOTO BY TAMAZUSA.

BACK