Yatsugatake
.
.
.
.
.
. Seitaka-awadachisou
.
Be@F 2000.10. 7
Sato's TOKYO WALKE-CLUB