C. labiata var. rosada 

C. labiata var. rosada 'ThreeThousand Blue'
ハムうささん
2002/10/11

Abiko Orchid Room
Home > Room species > Room C. labiata > C. labiata var. rosada