Genealogy of Lc. Special Lady
Lc. Special Lady = Lc. Pri Pri x C. walkeriana (1996) Registered by Suzuki Masayuki (Nozawa Orch.)


C. forbesii
Lc. Flirtie
L. pumila 1961 L. flava
Lc. Pri Pri C. intermedia
Lc. Special Lady 1992 Lc. Flirtatious Okami C. Suavior
1996 1972 1887 C. mendelii
C. walkeriana C. Okami
1924 C. warscewiczii

Abiko Orchid Room
[Return to Room Genealogy] / [Home]