Blc. Memoria Ong Wen-Mo ̌zn}
Blc. Memoria Ong Wen-Mo = Blc. Gorgeous Gold x Blc. Toshie Aoki (1985)


Blc. Helen Pastushin
Blc. Gorgeous Gold 1975
1980
Blc. Walter's Glow
Blc. Memoria Ong Wen-Mo 1975
1985
Blc. Faye Miyamoto
Blc. Toshie Aoki 1975
1980
Blc. Waianae Flare
1980

[Return to Room Genealogy]