Blc. Kung Pai‚ÌŒð”zŒn“}
Blc. Kung Pai = Lc. Chine x Blc. Sunset Bay (1990)


„¡ C. dowiana
„¡ Lc. Luminosa „§
„  1901 „¤ L. tenebrosa
„¡ Lc. Heckla „§
„  1920 „  „¡ C. dowiana
„  „¤ C. Fabia „§
„¡ Lc. Caid „§ 1894 „¤ C. labiata
„  1939 „ 
„  „  „¡ C. dowiana
„  „¤ C. Triumphans „§
„  1904 „¤ C. rex
„¡ Lc. Omphale „§
„  1951 „  „¡ C. dowiana
„  „  „¡ C. Hardyana „§
„  „  „  1856 „¤ C. warscewiczii
„  „¤ C. Judah „§
„  1915 „  „¡ C. dowiana
„  „¤ C. Lord Rothschild „§ „¡ C. mossiae
„  1893 „¤ C. gaskelliana „¡ Lc. Hippolyta „§
„  „  1890 „¤ L. cinnabarina
„¡ Lc. Chine „§ „¡ Lc. Ceres „§
„  1962 „  „  1900 „¤ C. mossiae
„  „  „¡ Lc. Firminii „§ „¡ C. warscewiczii
„  „  „  1909 „¤ C. dowiana „¡ Lc. Callistoglossa „§
„  „  „¡ Lc. Cloth of Gold „§ 1882 „¤ L. purpurata
„  „  „  1938 „  „¡ Lc. Purple Emperor „§
„  „  „  „  „  1904 „¤ C. warscewiczii
„  „  „  „¤ Lc. Verviers „§
„  „  „  1928 „  „¡ C. dowiana
„  „  „  „¤ C. Octave Doin „§
„  „¤ Lc. Edgard Van Belle „§ 1899 „¤ C. mendelii
„  1952 „ 
„  „  „¡ C. dowiana
„  „  „¡ Lc. Luminosa „§
„  „  „¡ Lc. Carmencita „§ 1901 „¤ L. tenebrosa
„  „  „  1912 „ 
„  „¤ Lc. Gallipoli „§ „¤ C. dowiana
„  1931 „  „¡ C. gaskelliana
„  „  „¡ Lc. Endymion „§
„  „¤ Lc. Suvla „§ 1902 „¤ L. tenebrosa
„  1915 „ 
„  „¤ C. dowiana
Blc. Kung Pai „§
1990 „  „¡ B. digbyana
„  „¡ Bc. Mrs J Leemann „§
„  „  1902 „¤ C. dowiana
„  „¡ Bc. Minerva „§
„  „  1910 „¤ C. dowiana
„  „¡ Blc. Llewellyn „§ „¡ C. dowiana
„  „  1937 „  „¡ Lc. Luminosa „§
„  „  „  „  1901 „¤ L. tenebrosa
„  „  „¤ Lc. Mrs Medo (1) „§
„  „  1922 „  „¡ C. dowiana „¡ C. warneri
„  „  „¤ C. Venus „§ „¡ C. bicolor „¡ Lc. Gottoiana „§
„  „  1908 „¤ C. Iris „§ „  1900 „¤ L. tenebrosa
„  „  1901 „¤ C. dowiana „¡ Lc. Saint Gothard „§
„  „  „  1908 „  „¡ C. dowiana
„  „  „  „¤ C. Hardyana „§
„  „  „¡ Lc. Serbia „§ 1856 „¤ C. warscewiczii
„  „  „  1915 „ 
„  „  „  „  „¡ C. mossiae
„  „  „¡ Lc. Profusion „§ „¤ C. Enid „§
„  „  „  1922 „  1898 „¤ C. warscewiczii
„  „  „  „ 
„  „  „  „  „¡ C. dowiana
„¤ Blc. Sunset Bay „§ „  „¤ C. Hardyana „§
1968 „  „¡ Lc. Princess Margaret „§ 1856 „¤ C. warscewiczii
„  „  1930 „ 
„  „  „  „¡ C. mossiae
„  „  „  „¡ C. Enid „§
„  „  „  „  1898 „¤ C. warscewiczii
„  „  „¤ C. Clotho „§
„  „¡ Lc. Dorothy Fried „§ 1910 „¤ C. trianaei
„  „  1943 „ 
„  „  „  „¡ C. warneri
„  „  „  „¡ C. Dupreana „§
„  „  „  „  1906 „¤ C. warscewiczii
„  „  „¤ C. Dinah „§
„  „  1919 „  „¡ C. schilleriana „¡ C. dowiana
„¤ Lc. Waianae Sunset „§ „¤ C. Elvina „§ „¡ C. Hardyana „§
1963 „  1896 „¤ C. trianaei „  1856 „¤ C. warscewiczii
„  „¡ Lc. Mrs Medo -(1) „¡ Lc. Haroldiana „§
„  „  1922 „  1901 „¤ L. tenebrosa
„  „  „¡ Lc. Orion „§
„¤ Lc. Mysedo „§ „  1909 „¤ C. dowiana
1946 „  „¡ Lc. Senate „§
„  „  1920 „¤ C. labiata
„¤ Lc. Mysia „§ „¡ C. dowiana
1929 „  „¡ Lc. Luminosa „§
„  „  1901 „¤ L. tenebrosa
„¤ Lc. Sylph „§
1915 „¤ C. warscewiczii

[Return to Room Genealogy]