Blc. Hwa Yuan Grace ̌zn}
Blc. Hwa Yuan Grace = C. Moscombe x Blc. Memoria Helen Brown (1998)


C. dowiana
C. Hardyana
1856 C. warscewiczii
C. Eleanore
1918 C. warscewiczii
C. Mosnor
1957 C. mossiae
C. Moscombe C. chocoensis
Blc. Hwa Yuan Grace 1963 C. Annette
1998 1919 C. warscewiczii
Blc. Memoria Helen Brown C. Sedlescombe
1967 1932 C. intermedia
C. Suavior
1887 C. mendelii

[Return to Room Genealogy]