Blc. Haw Yuan ̌zn}
Blc. Haw Yuan = Blc. Maitland x Blc. Memoria Helen Brown (1994)


C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
Lc. Grandee 1908 C. Iris
1937 1901 C. dowiana
C. dowiana
C. Aeneas C. dowiana
1917 C. Venus C. bicolor
Blc. Acapana 1908 C. Iris
1961 1901 C. dowiana
B. digbyana
Bc. Heatonensis C. dowiana
1902 C. Hardyana
1856 C. warscewiczii
Blc. Green-heart
1954 C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Condrey
1932 C. dowiana
C. Prince John C. dowiana
Blc. Maitland 1913 C. Hardyana
1970 1856 C. warscewiczii
C. dowiana
C. Hardyana
1856 C. warscewiczii
Lc. Haroldiana
1901 L. tenebrosa
Lc. Calizona
1941 C. dowiana
C. Triumphans
1904 C. rex
C. dowiana
Lc. Lee Langford Lc. Luminosa
1948 1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
1922 C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
Lc. S J Bracey 1901 C. dowiana
1940
C. bicolor
C. Adula C. dowiana
C. Thebes 1905 C. Hardyana
1914 1856 C. warscewiczii
C. dowiana
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Bc. Sofrano
Blc. Haw Yuan 1917 C. bicolor
1994 C. Iridescens
Blc. Zante 1909 C. eldorado
1929
C. dowiana
Lc. Luminosa
Blc. Midenette 1901 L. tenebrosa
1941
C. dowiana
Lc. Luminosa
1901 L. tenebrosa
Lc. Mrs Medo
Blc. Xanthette 1922 C. dowiana
1948 C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
1902 C. dowiana
Blc. The Baroness
1913 C. dowiana
Lc. Ophir
Blc. Xanthea 1901 L. xanthina
1928
B. digbyana
Bc. Mrs J Leemann
Bc. Sofrano 1902 C. dowiana
1917
Blc. Xanhedo C. bicolor
1939 C. Iridescens
Blc. Memoria Helen Brown 1909 C. eldorado
1967
C. dowiana
Lc. Luminosa
Lc. Mrs Medo 1901 L. tenebrosa
1922
C. dowiana
C. Venus C. bicolor
1908 C. Iris
1901 C. dowiana
C. mossiae
Lc. Canhamiana
1885 L. purpurata
Lc. Britannia
1903 C. warscewiczii C. dowiana
Lc. Ophir
Lc. Jane Dane Lc. Thyone 1901 L. xanthina
C. granulosa 1937 1912
Lc. Ann Follis Lc.President Wilson C. dowiana
1963 Lc. Ethel Merman 1918 C. dowiana
1952
C. mossiae
Lc. Canhamiana
1885 L. purpurata

[Return to Room Genealogy]