Genealogy of Blc. Greenwich
Blc. Greenwich = Lc. Ann Follis@x@Blc Lester McDonald (1968) Registered by Rod McLellan Co.


„‘ C. warscewiczii
„‘ Lc. Britannia „§
„  1903 „€ Lc. Canhamiana
„ 
„‘ C. granulosa „‘ Lc. Jane Dane „§
„  „  1937 „  „‘ C. dowiana „‘ C. dowiana
„‘ Lc. Ann Follis@*1 „§ „  „€ Lc. President Wilson „§ „‘ Lc. Ophir „§
„  1963 „€ Lc Ethel Merman „§ 1918 „€ Lc. Thyone „§ 1901 „€ L. xanthina
„  1952 „  1912 „ 
„  „  „‘ C. mossiae „€ C. dowiana
Blc. Greenwich „§ „€ Lc. Canhamiana „§
1968 „  1885 „€ L. purpurata
„ 
„  „‘ Lc. Ann Follis „Ÿ *1
„€ Blc Lester McDonald „§
1963 „€ B. digbyna

Abiko Orchid Room
[Return to Room Genealogy] / [Home]