Blc. Chinese Beauty‚ÌŒð”zŒn“}
Blc. Chinese Beauty = C. Moscombe x Blc. Sunset Bay (1983)


„¡ C. dowiana
„¡ C. Hardyana „§
„  1856 „¤ C. warscewiczii
„¡ C. Eleanore „§
„  1918 „¤ C. warscewiczii
„¡ C. Mosnor „§
„  1957 „¤ C. mossiae
„¡ C. Moscombe „§ „¡ C. chocoensis
„  1963 „  „¡ C. Annette „§
„  „  „  1919 „¤ C. warscewiczii
„  „¤ C. Sedlescombe „§
„  1932 „  „¡ C. intermedia
„  „¤ C. Suavior „§
„  1887 „¤ C. mendelii
„  „¡ B. digbyana
„  „¡ Bc. Mrs J Leemann „§
„  „  1902 „¤ C. dowiana
„  „¡ Bc. Minerva „§
„  „  1910 „¤ C. dowiana
„  „¡ Blc. Llewellyn „§ „¡ C. dowiana
„  „  1937 „  „¡ Lc. Luminosa „§
„  „  „  „  1901 „¤ L. tenebrosa
Blc. Chinese Beauty „§ „  „¤ Lc. Mrs Medo (1) „§
1983 „  „  1922 „  „¡ C. dowiana „¡ C. warneri
„  „  „¤ C. Venus „§ „¡ C. bicolor „¡ Lc. Gottoiana „§
„  „  1908 „¤ C. Iris „§ „  1900 „¤ L. tenebrosa
„  „  1901 „¤ C. dowiana „¡ Lc. Saint Gothard „§
„  „  „  1908 „  „¡ C. dowiana
„  „  „  „¤ C. Hardyana „§
„  „  „¡ Lc. Serbia „§ 1856 „¤ C. warscewiczii
„  „  „  1915 „ 
„  „  „  „  „¡ C. mossiae
„  „  „¡ Lc. Profusion „§ „¤ C. Enid „§
„  „  „  1922 „  1898 „¤ C. warscewiczii
„  „  „  „ 
„  „  „  „  „¡ C. dowiana
„¤ Blc. Sunset Bay „§ „  „¤ C. Hardyana „§
1968 „  „¡ Lc. Princess Margaret „§ 1856 „¤ C. warscewiczii
„  „  1930 „ 
„  „  „  „¡ C. mossiae
„  „  „  „¡ C. Enid „§
„  „  „  „  1898 „¤ C. warscewiczii
„  „  „¤ C. Clotho „§
„  „¡ Lc. Dorothy Fried „§ 1910 „¤ C. trianaei
„  „  1943 „ 
„  „  „  „¡ C. warneri
„  „  „  „¡ C. Dupreana „§
„  „  „  „  1906 „¤ C. warscewiczii
„  „  „¤ C. Dinah „§
„  „  1919 „  „¡ C. schilleriana „¡ C. dowiana
„¤ Lc. Waianae Sunset „§ „¤ C. Elvina „§ „¡ C. Hardyana „§
1963 „  1896 „¤ C. trianaei „  1856 „¤ C. warscewiczii
„  „¡ Lc. Mrs Medo -(1) „¡ Lc. Haroldiana „§
„  „  1922 „  1901 „¤ L. tenebrosa
„  „  „¡ Lc. Orion „§
„¤ Lc. Mysedo „§ „  1909 „¤ C. dowiana
1946 „  „¡ Lc. Senate „§
„  „  1920 „¤ C. labiata
„¤ Lc. Mysia „§ „¡ C. dowiana
1929 „  „¡ Lc. Luminosa „§
„  „  1901 „¤ L. tenebrosa
„¤ Lc. Sylph „§
1915 „¤ C. warscewiczii

[Return to Room Genealogy]