Genealogy of Epi. Joseph Lii
Epi. Joseph Lii = Epi. Orange Glow x Epi. cinnabarinum (1983)


Epi. erectum
Epi. Obrienianum
Epi. Orange Glow 1888 Epi. radicans
Epi. Joseph Lii 1953
1983 Epi. cinnabarinum
Epi. cinnabarinum

[Return to Room Genealogy of Epi.]